A
A+
A-

Wybrano Radę Seniorów w Świdnicy


wybory do Rady Seniorów w ŚwidnicyOd 2014 roku działa w Świdnicy Rada Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała w  celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. 21 czerwca odbyły się wybory do trzeciej jej kadencji.

W posiedzeniu uczestniczyli prezydent Świdnicy, Beata Moskal Słaniewska oraz jej zastępca, Szymon Chojnowski. W zgromadzeniu seniorów udział wzięło 20 kandydatów na radnych oraz przedstawiciele II kadencji, czyli przewodniczący, Marian Wilczyński i wiceprzewodnicząca, Lucyna Malinowska.

Spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniono siedemnastoosobowy skład Rady Seniorów na lata 2022-2026:

 • Dorota Balcerek 
 • Kazimierz Deptuła
 • Zdzisław Dybciak
 • Jerzy Fitrzyk
 • Jan Grusiecki
 • Maria Kasprowicz - Gładysz
 • Ryszard Kielar
 • Aleksandra Klacewicz
 • Lucyna Lewicka
 • Jolanta Mieńko
 • Albert Mścisz
 • Bolesława Olejniczak
 • Barbara Przybyła
 • Sabina Spodymek-Kapuścińska
 • Elżbieta Szydełko
 • Mariola Uczkuronic
 • Bogusław Wojtal

Rada trzeciej kadencji wybrała następnie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, którymi zostali:

 • Przewodniczący -  Ryszard Kielar
 • Wiceprzewodniczący - Albert Mścisz
 • Sekretarz - Maria Kasprowicz - Gładysz

Członkami Rady Seniorów są osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Świdnicy. Kandydaci musieli także uzyskać poparcie przynajmniej 15 innych świdnickich seniorów lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracują z podmiotami, których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i klubami seniora. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.

wybory do Rady Seniorów w Świdnicy


do góry