...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Wsparcie dla przedsiębiorców w 2020!

aktualności gospodarcze >>

Szanowni Państwo, wg najnowszego Harmonogramu Naboru Wniosków o Dofinansowanie w Trybie Konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2020, mogą Państwo skorzystać ze środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości.

1) Nr i nazwa Działania/ Poddziałania:

Poddziałanie 1.5.2 - ZIT AW

Planowany termin naboru:

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 22 września 2020 r.                

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 27 października 2020 r.

Wnioskodawcy:

• MŚP

• zgrupowania i partnerstwa MŚP 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów

EFRR/EFS*: 4 433 007 zł

Instytucja ogłaszająca konkurs:

ZIT AW

*kwota ta może się zmniejszyć ze względu na dostępność wolnych środków (w tym zabezpieczenie projektów w procedurze odwoławczej)

Nabór dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW.                     

Konkurs dopuszczający jedynie zakup ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

2) Nr i nazwa Działania/ Poddziałania:

Poddziałanie 1.5.1 - konkursy horyzontalne

Planowany termin naboru:

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 

28 sierpnia 2020 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:

30 września 2020 r.

Wnioskodawcy:

• MŚP

• zgrupowania i partnerstwa MŚP 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.5 B  Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie  wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów

EFRR/EFS*: 40 619 280 zł

Instytucja ogłaszająca konkurs:

DIP

Konkurs skierowany do beneficjentów z całego województwa

Szczegółowe informacje pojawiać będą się na: http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/

Edytowano: 10.01.2020 o 09:48

Wstecz

do góry