W sobotę będą świętować złote gody


Złote godyW najbliższą sobotę, 10 grudnia w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego odbędą się uroczystości jubileuszowe pięciu par małżeńskich. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego zostaną odznaczone cztery pary ze Świdnicy oraz jedna para z gminy Marcinowice.
Cztery pary świętować będą 50. rocznicę małżeństwa – złote gody, jedna z par uczci w tym dniu swój 53. jubileusz małżeństwa.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczą zastępca prezydenta Świdnicy Ireneusz Pałac i wójt gminy Marcinowice Jerzy Guzik.
Uroczystości zaplanowano na godz. 10.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47.

***

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty.
O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków.
Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz złotych godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone medalami mogą również otrzymać takie odznaczenia. Na uroczystościach jubileuszowych mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice.
W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt Gminy Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia oraz drobne upominki.
 


do góry