...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

UWAGA zmiany w przepisach dla przedsiębiorców!!!

aktualności gospodarcze >>

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

od 30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie następujące zmiany:

  1. Traci moc obowiązującą ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zmianami), będąca podstawą prawną dotychczasowych wpisów/ zmian wpisów/ zawieszeń/ wznowień/ wykreślenia wpisów z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- (art. 192 ustawy z dn. 6.03.2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej).
  2. Przestają obowiązywać druki CEIDG-1, CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN wersja 1.8.3 i wcześniejsze. Przestaje obowiązywać instrukcja wypełniania wniosków CEIDG z dnia 2016.06.06.
  3. Tracą ważność informacje umieszczane na stronie internetowej Urzędu i bip , których podstawą prawną była ustawa podana j.w.
  4. BIZNES zyskuje konstytucję, która wytycza perspektywy dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, zwaną dalej „Konstytucja Biznesu”. Konstytucja Biznesu to 5 ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym i polskiej rzeczywistości biznesowej, a w tym:

Przepisy tzw. Konstytucji Biznesu wprowadzają rozwiązania podane TUTAJ.

Materiały informacyjne na temat wprowadzonych nowych rozwiązań znajdują się w serwisie informacyjno- usługowym dla przedsiębiorców, który firmuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na stronie internetowej: www.biznes.gov.pl oraz ze strony internetowej Ministerstwa- www.ceidg.gov.pl.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest aktualnie organem rejestrowym działalności gospodarczej osób fizycznych.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z tych informacji, które są jednocześnie na bieżąco aktualizowane.
Organy gminy, pośredniczą w czynnościach rejestrowych na zasadach określonych w wymienionych ustawach, wykonują zadania w tym zakresie jako zadania zlecone administracji rządowej. Ukażą się tam również obowiązujące druki wniosków.

Edytowano: 23.04.2018 o 11:23

Wstecz

do góry