Ulica Poprzeczna w Kraszowicach utwardzona


Ulica Poprzeczna w Kraszowicach utwardzona

W miniony poniedziałek odbyły się odbiory techniczne ulicy Poprzecznej w Świdnicy, która zyskała nowe oblicze - po wielu latach zmieniła się z drogi gruntowej w utwardzoną. Stało się to na niespełna miesiąc przed sześćdziesiątą rocznicą włączenia wsi Kraszowice do Świdnicy. Mieszkańcy tej części miasta - wychodząc ze swoich domów leżących po obu stronach niedługiej, wynoszącej zaledwie 123 metry, uliczki - nie będą musieli już brodzić w błocie, co działo się po opadach deszczu lub gdy następowały zimowe roztopy. 

Ulica Poprzeczna, przy której w latach 70. wydzielono do sprzedaży jedne z pierwszych działek budowlanych w dzielnicy Kraszowice, do października bieżącego roku była drogą gruntową. Podobnie jak sąsiadująca z nią prostopadle ulica Chłopska. Jak deklaruje nowo wybrana prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska – postara się, by i Chłopska po 60. latach od włączenia Kraszowic do miasta doczekała się utwardzenia. - Będziemy prowadzić rozmowy z PKP, w których zarządzie jest ulica Chłopska. Czas, by właściciele położonych wzdłuż niej domów, poczuli - że mieszkają w mieście i że żyją w dwudziestym pierwszym wieku – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska. Prace przy budowie ulicy Poprzecznej przebiegały zgodnie z planem i terminowo. Wykonywało je Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztofa Zająca z Walimia. Złożyły się na nie: budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja linii telekomunikacyjnej (zdemontowano napowietrzną i wpuszczono nowe kable pod jezdnię oraz wprowadzono ich przyłącza na posesje mieszkańców), budowa drogi z kostki betonowej oraz wyznaczenie chodnika.

Inwestycję sfinansowano z budżetu miejskiego Świdnicy. Jej łączny koszt wyniósł około 360 tys. złotych.

Na zdjęciu ulica Poprzeczna zimą – przed rozpoczęciem prac i w ich trakcie.
 

Ulica Poprzeczna w Kraszowicach utwardzona Ulica Poprzeczna w Kraszowicach utwardzona


do góry