Trwa nabór do przedszkoli i szkół podstawowych


Informujemy, iż pomimo wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, nabór do świdnickich publicznych miejskich przedszkoli i szkół podstawowych odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym w  zarządzeniu nr  0050-11/2020 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 14 stycznia 2020 r.

  • 16 marca zakończył się etap składania wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkoli (po uprzedniej rejestracji przez rodzica/opiekuna prawnego w systemie elektronicznym - nabór do przedszkoli) i szkół podstawowych (jeszcze tradycyjnym sposobem).
  • 20 marca komisje rekrutacyjne w przedszkolach i szkołach zweryfikują wnioski                            o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
  • 23 marca przedszkola i szkoły podstawowe podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki.
  • W terminie od 24 do 30 marca rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły podstawowej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia:
  • w przedszkolach – wg wzoru dostępnego w systemie elektronicznym i na stronie internetowej przedszkola pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w danej przedszkolu, w „skrzynce informacyjnej” umieszczonej w widocznym miejscu po wejściu do placówki;
  • w szkołach podstawowych – pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w danej szkole w „skrzynce informacyjnej” umieszczonej w widocznym miejscu po wejściu do szkoły.
  • 2 kwietnia –  podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/szkół podstawowych.

Jednocześnie informujemy, że terminarz zapisów przewiduje uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach od 4 maja do 1 czerwca br.


do góry