...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. posiada ofertę pożyczek dla MŚP

aktualności gospodarcze >>

Unijna pożyczka na efektywność energetyczną MSP w woj. Dolnośląskim na:

1. Przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku.
2. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Dla kogo?

  • Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa
  • Grupy producentów rolnych,
  • Przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

Wszystkie inwestycje muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych woj. dolnośląskiego.

Kwota pożyczki :

  • od 200.000 zł do 3.000.000 zł,
  • finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 0,5% w skali roku (z pomocą de minimis), na warunkach rynkowych dla podmiotów niespełniających kryteriów umożliwiających udzielenie finansowania z pomocą de minimis. Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki. Więcej informacji na https://tise.pl/offers/pozyczka-na-efektywnosc-energetyczna-msp-w-woj-dolnoslaskim/

Pożyczka Szerokopasmowa na:

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej w skład których wchodzą zarówno nakłady ponoszone na część pasywną, jak i aktywną przedsięwzięcia, na rzecz użytkowników końcowych (odbiorców dostępu do Internetu)

Dla kogo?

  • przedsiębiorstwo telekomunikacyjne wpisane do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kwota pożyczki:

  • od 20.000 zł do 50.000.000 zł,
  • finansowanie do 95% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem

 

Więcej informacji na: https://tise.pl/offers/pozyczka-szerokopasmowa/

OZE na Dolnym Śląsku – pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych na:

Inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości użytkowej instalacji), w tym zakup urządzeń.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa Mikro, Małe i Średnie, przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, grupy producentów rolnych i inne podmioty posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność i realizujące inwestycję w granicach administracyjnych woj. dolnośląskiego.

Kwota pożyczki: wartość pożyczki od 100.000 zł do 10.000.000 zł,

Więcej informacji na: https://tise.pl/offers/oze-w-woj-dolnoslaskim-pozyczka-na-produkcje-i-dystrybucje-energii-ze-zrodel-odnawialnych/

Dolny Śląsk – Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa na:

  1. przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
  2. przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. dolnośląskiego.

Kwota pożyczki:

- Mikropożyczka: do 100 tys. zł,  do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie dla mikro i małych przedsiębiorców;

- Pożyczka Rozwojowa: od 100 tys. zł do 500 tys. zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie.

Więcej informacji na: https://tise.pl/offers/dolny-slask-mikropozyczka-i-pozyczka-rozwojowa/

Edytowano: 30.10.2019 o 13:15

Wstecz

do góry