...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Szkolenie z Ustawy PZP

aktualności gospodarcze >>

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące najczęściej popełnianych błędów i zagrożeń wynikających z realizacji postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Miejsce i termin spotkania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych

26 listopada 2019 r.;  w godz. od 10.00 – 14.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 22 listopada 2019 r. do godz. 14.00.

Formularz zgłoszeniowy – (w załączeniu)

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 150, (74) 84 74 164.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne po 26 listopada 2019 r., na stronie  www.ipaw.walbrzych.eu.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać załączone zgody (jeśli dotyczą).

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o szkoleniu zainteresowanym Beneficjentom oraz o opublikowanie widomości o szkoleniu na Państwa stronie internetowej.

Link do widomości: http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/najczesciej-popelniane-bledy-i-zagrozenia-wynikajace-z-realizacji-postepowan-o-zamowienia-publiczne-zgodnie-z-ustawa-prawo-zamowien-publicznych-warsztaty-dla-jednostek-samorzadu-terytorialne-2/

Edytowano: 07.11.2019 o 10:57

Wstecz

do góry