Szkolenia dla organizacji pozarządowych


W piątek 4 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta w Świdnicy odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach akcji pn. „Akademia Inspiracji DWUP”. Eksperci i pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawili  możliwości w zakresie pozyskania środków unijnych będących w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  działań osi priorytetowych 8 Rynek pracy i 9 Włączenie społeczne.

Materiały informacyjne/prezentacja do pobraniapobierz plik

 
do góry