Świdnica zwalnia z opłat za przedszkola i żłobki


Opłaty za miejskie żłobki zawieszone zostały na czas pandemii. Natomiast rodzice przedszkolaków nie ponoszą kosztów, co wynika z Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkola są elementem systemu edukacji publicznej. Pięć pierwszych godzin – to bezpłatna podstawa programowa, każda kolejna godzina pobytu w przedszkolu wiąże się z opłatą stałą. Zatem za czas nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice nie ponoszą kosztów. W przypadku żłobków jest jednak inaczej. Ich działanie określają inne przepisy. Kwestie opłat za żłobki reguluje uchwała Rady Miejskiej.

- Zawieszenie opłaty stałej za żłobek wiąże się z koniecznością pokrycia tych kosztów w całości z budżetu miasta, gdyż nie ma na ten cel subwencji z budżetu państwa. Rozumiemy jednak sytuację rodziców, dlatego też na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący zwolnienia z opłat za żłobki. Dyrektorki placówek poinformowały już rodziców, że opłaty te nie będą pobierane – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.    

W Świdnicy jest 200 miejsc w żłobkach samorządowych, miesięczny koszt ich utrzymania to ponad 327 tysięcy złotych. W publicznych przedszkolach opieką objętych jest natomiast 806 dzieci, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka to ok. 1150 zł.


do góry