A
A+
A-

Świdnica z dotacją na rozwój transgranicznej współpracy turystycznej


Chęci, pomysły i inicjatywy Świdnicy w zakresie integracji sektora turystycznego oraz działania na rzecz transgranicznej współpracy turystycznej zostały ponownie docenione. Złożony przez Referat Turystyki Urzędu Miejskiego we współpracy z Trutnovem wniosek projektowy Turistika - věc společná / Turystyka wspólna sprawa do programu INTERREG V-A Czeska Republika – Polska, otrzyma dotację w wysokości 330 tys. euro. Dzięki niemu m.in. samorządy oraz podmioty działające w branży będą mogły wzajemnie od siebie się uczyć i promować, a także tworzyć wspólne sieciowe produkty turystyczne oraz wyróżniać i nagradzać te już istniejące, których funkcjonowanie może stanowić wzór dla innych.

- Cieszę się bardzo, że ten pomysł i wniosek spotkał się z pozytywnym odbiorem oceniających i przyznano środki na jego realizację. Po raz kolejny w ten sposób doceniono nie tylko fakt, że potrafimy pisać dobre wnioski o dofinansowanie, ale też naszą wieloletnią, bardzo wartościową współpracę z Trutnovem, z którym skutecznie realizujemy wiele interesujących projektów i działań. Tym razem będziemy pracować wspólnie nad tym, by nasze miasta oraz całe pograniczne polsko-czeskie odwiedzało jeszcze więcej turystów – zapowiada Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Celem projektu „Turystyka wspólna sprawa”, który realizowany będzie w latach 2019 - 2021 jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju turystyki, debata o turystyce pogranicza, a także wzajemna promocja produktów turystycznych pogranicza. Pomimo, że partnerów formalnych w projekcie jest tylko dwóch – miasto Świdnica i zaprzyjaźniony z nią Trutnov, faktycznie w projekcie udział weźmie wiele podmiotów takich jak: funkcjonujące po obu stronach granicy organizacje turystyczne, samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy, uczelnie kształcące w zakresie turystyki, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele ustawodawców na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych oraz mieszkańcy terenów przygranicznych. Duży nacisk położymy na tworzenie i rozwoju transgranicznej sieci współpracy przedsiębiorców, podmiotów samorządów lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych i gospodarczych pracujących na rzecz turystyki, a także na zbudowanie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi a jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki bądź wspieranie tego rozwoju.

- Pomysł na ten projekt zrodził się spontanicznie. Podczas regularnych spotkań z naszymi przyjaciółmi z Czech, niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, jak wiele nas łączy, ale też i jak wiele nas różni i dzieli w zakresie działań podejmowanych na rzecz rozwoju biznesu turystycznego oraz rozwoju obszaru turystycznego. Nieformalne rozmowy o tym, co dla nas i dla naszych przyjaciół z Czech stanowi bariery rozwojowe, czego wzajemnie od siebie możemy się nauczyć, poskutkowało pomysłem na nowy wspólny projekt, którego elementem będą warsztaty, szkolenia dla przedstawicieli branży oraz urzędników odpowiedzialnych za turystykę, kulturę, sport i promocję, dyskusje, prezentacje, konferencje dotyczące m.in.: dziedzictwa kulturowego, turystyki rowerowej, turystyki aktywnej, turystyki kulinarnej, turystyki dla rodzin z dziećmi, wspólnych sieciowych produktów transgranicznych, problemów w kształtowaniu wspólnych produktów turystycznych, prezentacje promujące turystykę pogranicza i jej produkty, wycieczki  po wybranych atrakcjach turystycznych regionu, networkingi dla branży oraz spotkania dla potencjalnych inwestorów. Jednym z celów projektu będzie także powołanie Rady Rozwoju Turystyki Pogranicza, która ma być organem reprezentacyjnym dla branży oraz opiniotwórczym dla jednostek samorządowych i rządowych i funkcjonować także po zakończeniu projektu  – relacjonuje Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki.

Podczas realizacji projektu mieszkańcy Świdnicy, Trutnova i innych okolicznych miejscowości będą mieli okazję poznania atrakcji i potencjału turystycznego pogranicza, a kreatorzy ruchu turystycznego, jego silnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz determinantów i barier we współpracy przy polsko-czeskich działaniach na rzecz turystyki. W ramach projektu zostaną wydane także publikacje w języku polskim i czeskim: ulotki, przewodniki i mapy, w tym przewodnik po atrakcjach dziedzictwa i smaku, przewodnik po atrakcjach Trutnova i okolic,  mapy dla turystyki rowerowej i turystyki przygody i wiele innych

W ramach projektu miasto Świdnica wspólnie z partnerem skupi się na tworzeniu i rozwoju transgranicznej sieci współpracy przedsiębiorców, podmiotów samorządów lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych i gospodarczych pracujących na rzecz turystyki.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne będą w Internecie po 15 listopada br. Wszystkie podmioty instytucjonalne oraz przedsiębiorców i osoby indywidualne zainteresowane czynnym udziałem w projekcie „Turystyka wspólna sprawa” prosimy o kontakt z Referatem Turystyki turystyka@um.swidnia.pl, tel. 74/856 29 23.


do góry