Świdnica w żółtej strefie


Praca Urzędu Miejskiego

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Świdnicy, w związku ze wzrostem ilości zakażeń i zachorowań w całej Polsce, od jutra tj. 13 października br. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy zostają wprowadzone ograniczenia w obsłudze klientów:

  • w urzędzie wprowadza się ograniczoną ilość przyjęć mieszkańców; nie będą obsługiwane osoby nie stosujące się do wymogów reżimu sanitarnego, tj. maseczka i dezynfekcja rąk,
  • wszystkie komórki organizacyjne urzędu pracują od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do 15:30,
  • poprzez kontakt bezpośredni obsługiwane będą jedynie sprawy pilne; w przypadku konieczności wizyty w urzędzie należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z merytorycznym pracownikiem i umówić się na spotkanie,
  • dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Świdnicy można złożyć elektronicznie; korespondencja odbierana będzie również przy drzwiach wejściowych do budynku, 
  • bezpośrednio odbywa się rejestracja bieżąca zgonów i urodzeń; w tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście,
  • kasa urzędu będzie czynna z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, prosimy jednak o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy proszę kontaktować się:

- telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856 28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami (wykaz na stronie urzędu www.um.swidnica.pl),

- e-mail - um@um.swidnica.pl,

- poprzez platformę https://eurzad.um.swidnica.pl/

- Zachęcam do skorzystania z proponowanych rozwiązań. Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości  pomiędzy pracownikiem a klientem. Apeluję do mieszkańców o rozwagę, zachowanie spokoju i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Seniorzy pod szczególną ochroną

Seniorzy są w grupie największego ryzyka powikłań w przypadku zakażenia koronawirusem. Według zaleceń specjalistów powinny oni unikać kontaktów w dużych grupach, dlatego też w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo odwołane zostają zajęcia w klubach seniora oraz w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”. Normalnie funkcjonować będzie jednak stołówka, posiłki wydawane będą  w turach. Bardzo zatem prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin.

Imprezy kulturalne

Wszystkie zaplanowane wcześniej imprezy kulturalne odbędą się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. W sytuacji, gdy mowa jest o ograniczeniach ilości uczestników, każdorazowo podejmowana będzie decyzja o możliwości uczestnictwa. Nie planujemy odwołania Konferencji Turystycznej (część zdarzeń odbędzie się online), w obostrzeniach odbędzie się Jarmark Wyrobów Tradycyjnych. Wręczone też zostaną nagrody Świdnickiego Gryfa oraz nagrody kulturalne. W najbliższych dniach podjęta też zostanie decyzja o Festiwalu Spektrum.

Placówki kultury, tj. Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Dawnego Kupiectwa i Świdnicki Ośrodek Kultury pracują zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi w żółtej strefie.

Placówki opiekuńcze i edukacyjne

W tej chwili wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe pracują normalnie z zastosowaniem wszystkich wymogów sanitarnych. Dyrektorzy na bieżąco śledzą sytuację epidemiologiczną i pozostają w kontakcie z Urzędem Miejskim i Sanepidem.


do góry