A
A+
A-

Strona geoportalu - moduł turystyczny


Świdnica na "Szlaku Kamienia"


Cztery barokowe, świdnickie fontanny zostaną odrestaurowane, powstaną także nowe trasy turystyczne -  a wszystko to dzięki współpracy z Czechami.Miasto Świdnica przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V–A Republika Czeska–Polska pod nazwą "Szlak Kamienia" wraz z partnerami z Czech i Polski, czyli miastem Horice, Stowarzyszeniem Podzvicinsko oraz gminami Strzegom i Dobromierz. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 2 mln euro, z czego wysokość dotacji to ok. 1,7 mln euro. Budżet zadań dla miasta Świdnicy to 315 600 euro, w tym dotacja ok. 268 tys. euro.

W ramach trzyletniego, transgranicznego projektu Świdnica odrestauruje fontanny w Rynku. Zakres prac obejmie między innymi konserwację kamienia fontann oraz budowę ich sieci: wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych, utworzenie oznaczonej tablicami trasy turystycznej po Świdnicy, ukazującej cenne kamienne obiekty (fontanny, rzeźby, portale, fragmenty murów miejskich), wydanie publikacji wraz z mapą wszystkich tras projektowych, dotyczącej kamiennych elementów w mieście.

W celu promocji czesko-polskiego projektu "Szlak Kamienia" powstanie specjalna strona internetowa, spot reklamowy, wydane będą foldery, ulotki i mapy w kilku językach. "Szlak Kamienia" będzie promowany także na targach w Czechach i Polsce. Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie jego realizacji. 

 

- Odrestaurowane fontanny staną się częścią tras turystycznych łączących ciekawe miejsca związane z kamieniem w regionie Dolnego Śląska i Podkarkonoszy. Chcemy zachęcić turystów do dłuższego pobytu zarówno w Świdnicy, jak i u naszych sąsiadów. Stworzenie dodatkowych atrakcji będzie większą motywacją do tego. Bardzo mnie cieszy, że w ramach projektu odrestaurujemy jeden z naszych skarbów, do jakich niewątpliwie zaliczyć możemy fontanny w Rynku, których odnowienie i tak planowaliśmy – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. Remont zabytkowych fontann ma olbrzymie znaczenie dla poprawy estetyki miasta jak i dla realizowanej przez Świdnicę, przyjętej niedawno strategii rozwoju turystycznego. 

- Kierując się zawartymi w niej wytycznymi pracujemy obecnie m.in. nad uwypukleniem produktu turystycznego związanego ze świdnickim barokiem. Mamy w mieście bardzo wiele elementów dotyczących tej epoki, dlatego chcemy stworzyć z nich komplementarny produkt. „Świdnica miasto baroku”, bo tak na razie roboczo brzmi jego nazwa,  to nie tylko bogato zdobione wnętrza naszych wspaniałych kościołów, to także mnóstwo rzeźb, na jakie trafić można na starówce, bardzo wiele kamienic, których historie i powiązania z barokiem mamy już udokumentowane dzięki współpracy ze świdnickim historykiem panem Sobiesławem Nowotnym, nasze piękne fontanny z Neptunem i Atlasem oraz imprezy takie jak rozpoznawalny już w Europie Festiwal Bachowski. Chcemy zachęcać turystów do skoku w świdnicki barok, co czyni już od lat Kościół Pokoju, poszerzając ten produkt o kolejne elementy – dodaje Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki UM, koordynator projektu Szlak Kamienia z ramienia Miasta Świdnicy. 


Tak więc w najbliższych latach dzięki udziale w tym projekcie miasto Świdnica wzbogaci się o dwa kolejne ciekawe produkty turystyczne – ten dotyczący kamienia oraz drugi - baroku. Projekt Szlak Kamienia realizowany będzie do 30 czerwca 2019 roku.   
do góry