Świdnica ma budżet na 2012 r.


SesjaWielkie ograniczenie deficytu ponad 10-krotnie w ciągu ostatnich dwóch lat, duże wydatki na inwestycje oraz kolejne pieniądze z unijnych dotacji. Taki budżet Świdnica planuje na 2012 r. Za budżetem było 13 radnych, 8 przeciw.

W 2012 r. zaplanowano:

  • dochody budżetu w wysokości  158 060 209  zł,
  • wydatki budżetu w wysokości 160 249 053  zł,
  • deficyt budżetu w wysokości 2 188 844 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 11 600 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne miasto planuje wydać 23 682 596 zł.
 

SesjaSesjaSesja

Foto Tomasz Pietrzyk


do góry