Strona geoportalu - moduł turystyczny


Spotkanie w Litomyślu


W grudniu 2016 r. w czeskim Litomyślu odbyło się robocze spotkanie pracowników Wydziału Promocji, Referatu Turystyki UM oraz przedstawicieli i gmin zrzeszonych  w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” z urzędnikami z Czech.  

Jego celem było nawiązanie współpracy Świdnicy, Księstwa Swidnicko-Jaworskiego z Pograniczem Czesko-Morawskim oraz prace nad wspólnymi projektami wzakresie  marketingu miejsc oraz rozwoju turystycznego obu obszarów. Prace nad wspólnym projektem już się rozpoczęły.
do góry