...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Spotkanie dla przedsiębiorców nt. "Obszaru inteligentnych rozwiązań w naszym mieście"

aktualności gospodarcze >>

Szanowni Państwo,

Istnieje wiele podejść do budowy miasta inteligentnego. Jedne z nich kładą większy nacisk na technologie wykorzystywane przy tworzeniu inteligentnych rozwiązań, inne na funkcjonalność, które takie miasta powinny realizować, a jeszcze inne – na korzyści wynikające dla mieszkańców z faktu, że zamieszkują inteligentne miasto, i na ich konieczny udział w tworzeniu i rozwoju takiego miejsca. Najwłaściwsze wydaje się takie podejście, które uwzględnia wszystkie te czynniki w sposób zrównoważony.

Jednym z elementów smart city  jest „inteligentna gospodarka" i jest to obszar który Państwo budujecie.

W związku z przeprowadzanymi w mieście pracami nad inwentaryzacją stanu miasta, realizowanych działań, sporządzanymi analizami potrzeb i rekomendacjami  rozwiązań w zakresie integracji obszarów smart city w Świdnicy, serdecznie zapraszam Państwa spotkanie, podczas którego będziemy mogli wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w obszarze inteligentnych rozwiązań dla biznesu w naszym mieście.

Spotkanie poprowadzi Pan Sławek Zygadło z firmy ThinkiT Counsulting w terminie:

6 grudnia 2019 godz. 12:00 w sali 104 w UM w Świdnicy.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo na adres: p.skoruch@um.swidnica.pl

Edytowano: 26.11.2019 o 11:00

Wstecz

do góry