A
A+
A-

Skarbnik Miasta Świdnicy reprezentantem strony samorządowej na Kongresie Skarbników


Zakończył się IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 gości - przedstawicieli zarówno władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu oraz niezależni eksperci. Miasto Świdnicę reprezentował Skarbnik Miasta, Kacper Siwek.

Uczestniczył on jako prelegent w dwóch debatach: „Planowanie finansów publicznych a rzeczywistość” - czyli jaka jest prawda o sytuacji finansowej samorządów w 2022 roku oraz „Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz  finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce”.

Kongres to kompendium wiedzy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. To wyjątkowa okazja do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych. To także doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazja do podzielenia się dobrymi praktykami.

Organizatorem wydarzenia była Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników.


do góry