Seminarium dla przedsiębiorców MŚP - relacja

aktualności gospodarcze >>

Seminarium dla przedsiębiorców MŚP - relacja

Kolejny raz przedsiębiorcy ze Świdnicy ,Wałbrzycha i okolic oraz  goście z partnerskiego miasta Trutnov spotkali się, aby rozmawiać o możliwościach i szansach rozwoju MŚP.  Spotkanie organizowane w ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” odbyło się 15 listopada w Świdnicy.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Pani Anny Skrzypacz. Goście zapoznali się z projektem „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” i możliwościami współpracy na linii firma-samorząd. Przybliżono kilka dotychczasowych działań projektowych i zapowiedziano kolejne, w które przedsiębiorcy mogą aktywnie się włączyć. Ponadto omówione zostały zadania powołanego przy Urzędzie Miasta Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Mariusz Sinior, ekspert pro-biz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zaprezentował, jakiego rodzaju wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa zainteresowane rozpoczęciem działalności eksportowej i rozwojem swojej aktywności na rynkach zagranicznych. Na licznych przykładach pokazał, w jaki sposób dolnośląskie firmy poprzez kompleksowe usługi Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG dotyczące planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski, mogą wkraczać  i funkcjonować na wybranych rynkach. Goście seminarium zapoznali się z ofertą misji gospodarczych, wyjazdów na międzynarodowe targi branżowe, spotkania kontrahentów. Współpraca z tą instytucją to dla nich możliwość współpracy z samorządami i przedsiębiorcami z całego świata. W ostatnich latach były to współprace gospodarcze nawiązane w takich krajach jak Gruzja, Niemcy, Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Chiny, Iran, Egipt, Senegal, czy USA.

Możliwości finansowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, temat bonów na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe przybliżyła Czesława Pieklik, koordynator w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się, że mogą uzyskać doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie możliwości dofinansowania projektu, a także pomoc w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu. Wśród form wsparcia DAWG mali i średni przedsiębiorcy mogą przede wszystkim liczyć na granty na usługi badawczo-rozwojowe, audyty technologiczne oraz usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju usługi lub technologii.

Patrycja Obara, specjalistka w zakresie nauk o miękkich kompetencjach biznesowych, kulturze organizacji i marketingu relacyjnym przybliżyła zebranym gościom zagadnienie brandingu i roli budowania świadomości marki. Uczestnicy wydarzenia zgodzili się ze stwierdzeniem, że prawdziwym sukcesem firmy jest określenie osobowości marki, jej wartości oraz przekonań. Warto zastanowić się więc, czy firma jest elastyczna, autentyczna, wierna swoim wartościom, spójna w komunikacji, czy jej wygląd odzwierciedla to, kim ona jest.

Seminarium „Porozmawiajmy o biznesie – możliwości i szanse rozwoju MŚP” było kontynuacją dialogu pomiędzy biznesem, a samorządem oraz jednostkami otoczenia biznesu. Była to także okazja do dyskusji na tematy istotne dla przedsiębiorców działających na terenie Świdnicy i Wałbrzycha, jak również przestrzeń do nawiązywania nowych kontaktów, również tych transgranicznych. Bieżące informacje na temat działań i wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Razem dla biznesu” znajdują się na stronie Urzędu Miasta Świdnica w zakładce „dla biznesu” ( http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-biznesu/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-eksportera/projekt-razem-dla-biznesu.php ) oraz na fanpage’u https://web.facebook.com/swidnicarazemdlabiznesu/

Edytowano: 21.11.2018 o 13:29

Wstecz

do góry