Ruszyła piąta edycja programu „Zostańcie z nami”


Ósmoklasiści ze wszystkich świdnickich szkół podstawowych mogą już zgłaszać swój udział w piątej edycji konkursu „Zalogowani”, realizowanego w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.

Celem konkursu i całego programu jest zachęcenie młodzieży do zamieszkania i podjęcia pracy w Świdnicy oraz zdobywania wykształcenia w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom. Przez cały rok szkolny Zalogowani będą zdobywać punkty za aktywne uczestnictwo w szeregu wydarzeń: odwiedzą świdnickie firmy, wezmą udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, sprawdzą swoją wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, rozwiązując e-bonusy, zmierzą się w miejskiej grze biznesowej i zaprezentują przed komisją konkursową swój pomysł na biznes w Świdnicy. Na najlepszych, jak co roku, czekać będą atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czerwcu 2021 r.

Aby wziąć udział w konkursie i zostać jednym z Zalogowanych, należy:

1.      Wypełnić oraz wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

2.      Wydrukować wypełniony formularz, podpisać go i dać do podpisu rodzicowi/opiekunowi prawnemu

3.      Przekazać wydrukowany i podpisany formularz nauczycielowi koordynującemu konkurs w szkole do 23 września 2020 r.

4.      Dopilnować, by nauczyciel dostarczył formularz do pokoju 201 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy do 25 września 2020 r.

Liczba uczestników konkursu jest ograniczona – do konkursu zakwalifikuje się w sumie 200 ósmoklasistów. Decyduje kolejność zgłoszeń, warto więc wypełnić formularz jak najszybciej.

Oprócz konkursu „Zalogowani”, w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” realizowane będą również takie działania, jak:

·         zajęcia z edukacji obywatelskiej dla uczniów klas siódmych, prowadzone przez Prezydenta Świdnicy,

·         spotkania motywacyjne ze świdnickimi przedsiębiorcami i liderami lokalnej społeczności,

·         II Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej,

·         nauka programowania uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Liga Niezwykłych Umysłów,

·         współpraca szkół średnich z lokalnymi firmami w ramach klas patronackich.

Organizatorem programu jest Gmina Miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Santander Bank Polska S.A., Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Partnerami programu i sponsorami nagród dla laureatów konkursu są lokalni przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: www.zostancieznami.pl oraz profilu: www.facebook.com/zostancieznami.


do góry