Rola rodzinnych firm – relacja ze spotkania w Bagieńcu

aktualności gospodarcze >>

Rola rodzinnych firm – relacja ze spotkania w Bagieńcu

29 czerwca w Bagieńcu odbyło się spotkanie przybliżające istotę i rolę przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Jakie dane przedstawili goście? Które tematy wywołały dyskusje? Jakie wnioski wyciągnęli sami uczestnicy?

W spotkaniu udział wzięła Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, a gościem specjalnym spotkania „Firmy rodzinne” realizowanego w ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” była Pani Maria Adamska – członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Redaktor Naczelna Magazynu Firm Rodzinnych „Relacje”.

Stowarzyszenie IFR to organizacja reprezentująca środowisko firm rodzinnych w Polsce a jego misją jest budowanie w kraju wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem jest środowisko firm rodzinnych.

Przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają ogromną rolę w gospodarce i społeczeństwie. Podobnie jak przedstawiciele różnych grup zawodowych ze środowiska np. nauczycielskiego, medycznego, górniczego, zrzeszają się, gdyż wspólnie mogą więcej. Działająca na terenie całego kraju Inicjatywa Firm Rodzinnych kreuje i rozwija ideę firm rodzinnych, jako trwałego fundamentu rozwoju Polski.
 

Uczestników spotkania nie zdziwiła konkluzja, iż zaangażowanie rodziny w kontrolę i prowadzenie przedsiębiorstwa jest nierzadko większe niż w innych biznesach. Zaskoczyły za to dane, które zaprezentowała Pani Maria Adamska. Firmy rodzinne wytwarzają 322 mld złotych rocznie. To 18% PKB. Działają przede wszystkim w handlu, przetwórstwie, obsłudze nieruchomości, branży hotelarskiej i gastronomicznej.  Aż 90% przedsiębiorstw rodzinnych to mikrofirmy.

W pewnych istotnych kwestiach, takich jak bezpieczna polityka finansowa, motywacja, lojalność, czy odporność na załamania koniunktury - rodzinne firmy potrafią wykazać się przewagą konkurencyjną w stosunku do tradycyjnych przedsiębiorstw.

Ale rodzinne biznesy mierzą się też z trudnościami. Dialog międzypokoleniowy, ryzyko przenoszenia konfliktów i emocji do firmy, przenikanie się życia rodzinnego z firmowym, uzależnienie bytu rodziny od jednego źródła dochodu, jakim jest firma – to wyzwania, z jakimi rodzinne przedsiębiorstwa mierzą się na co dzień.

Potwierdzeniem tego była historia rodzinnej firmy Pneumat System Sp. z o.o., którą w trakcie wydarzenia przybliżyła Wiceprezes Zarządu Pani Bożena Pachura.

W trakcie dyskusji uczestnicy przyznali, iż zrzeszanie się tego rodzaju firm daje szansę na integrację, wymianę myśli, czy realizację projektów związanych z rodzinną przedsiębiorczością i jest potrzebne zarówno członkom organizacji takich jak Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, jak i lokalnej społeczności i całemu państwu.  Są To kołem zamachowym nowoczesnej i konkurencyjnej Polski.

Projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Edytowano: 04.07.2018 o 15:23

Wstecz

do góry