REGULAMIN KONKURSU


UM„Wypełnij ankietę i wygraj” - konkurs organizowany przez Urząd Miejski w Świdnicy.
 

1. Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu „Wypełnij ankietę i wygraj” jest Urząd Miejski w Świdnicy.
 

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest pozyskanie informacji o sposobie dogodnego dla mieszkańców informowania o imprezach organizowanych przez Urząd Miejski bądź jednostki podległe.
 

3. Zasady udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać łącznie następujące zadania:

 1. Wypełnić ankietę na druku „Wypełnij ankietę i wygraj”, otrzymanym drogą pocztową.
 2. Przynieść  wypełnioną ankietę do jednej z trzech lokalizacji w Świdnicy:
  - Muzeum Danego Kupiectwa, Rynek 37 (wtorek – piątek w godz. 10:00 - 15:00, sobota – niedziela w godz. 11:00 - 17:00;
  - Informacji Turystycznej, ul. Wewnętrzna 2 (poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 17:00, sobota
  w godz. 10:00 – 15:00);
  - Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, Biuro Obsługi Interesanta – pok. 27 (poniedziałek– piątek w godz. 7:30 – 15:30, wtorek w godz. 7:30 – 17:00).
 3. Pobrać numerek w punkcie, w którym została złożona wypełniona ankieta i jedną jego część wrzucić do urny.

4. Zgłoszenie konkursowe

Za zgłoszenie do konkursu uznaje się wypełnienie wszystkich zadań wymienionych w punkcie 3 - „Zasady udziału w konkursie”.

5. Sposób wyłonienia zwycięzcy w konkursie

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w losowaniu.
Losowanie kuponu ze zwycięskim numerem odbędzie się dnia 28.12.2011 r. Zwycięski numer zostanie podany do publicznej wiadomości dnia 29.12.2011 r. Informacja zostanie umieszczona na stronie www.swidnickakoleda.pl, będzie ją można uzyskać również pod numerem tel. 74 856 29 17
Jeżeli w terminie 14 dni od daty podania wylosowanego numeru do publicznej wiadomości posiadacz kuponu nie zgłosi się do Referatu Promocji i  Wspierania Przedsiębiorczości, zostanie przeprowadzone ponowne losowanie zwycięskiego numeru.
Aby odebrać nagrodę, posiadacz kuponu z wylosowanym numerem zobowiązany jest do kontaktu
z pracownikami Referatu Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 29 17, w celu uzgodnienia terminu odbioru nagrody za okazaniem zwycięskiego kuponu.

6. Nagroda w konkursie
 
Nagrodą w konkursie jest markowy aparat fotograficzny.

7. Terminy przebiegu konkursu i nagrodzenia laureatów konkursu.

 
Składanie wypełnionych ankiet w wyznaczonych punktach (wymienionych w punkcie 3): od 12 do 23.12.2011 r.
Losowanie zwycięzcy: 28.12.2011 r.
Ogłoszenie numeru zwycięskiego kuponu: 29.12.2011 r.
Wręczenie nagrody, przez Prezydenta Miasta Świdnicy, odbędzie się w dniu uzgodnionym ze zwycięzcą, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

 


do góry