Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica


Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta Świdnica przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy.

Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica
do góry