Przedstawiciele organizacji w komisjach konkursowych


Organizacje pozarządoweŚwidnickie organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica.
Przedstawiciele organizacji nie będą mogli być członkami komisji rozpatrujących oferty tej organizacji. Z tytułu pracy w komisji, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
Do zadań komisji konkursowych należą:
1) ocena ofert, zgodnie z ustawowymi kryteriami;
2) proponowanie wysokości dotacji dla wybranych oferentów.

Zgłoszenia na specjalnym formularzu (w załączniku) przyjmowane są do 15 grudnia w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pokój 126 lub można je przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Departament Edukacji i Kultury - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica”.
 


do góry