Przebudowa Franciszkańskiej od 10 czerwca


Z uwagi na trudności techniczne związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej na ostatnim odcinku ul. Siostrzanej, prace instalacyjne na ulicy Franciszkańskiej nie mogą rozpocząć się w zaplanowanym terminie. Dlatego też zamknięcie tej ulicy przesunięte zostało na poniedziałek, 10 czerwca.

Na ul. Siostrzanej lokalizacja i parametry wysokościowe części urządzeń podziemnych, ustalone na etapie projektowania, nie zgadzają się ze stanem faktycznym. W związku z tym, wymaga to od wykonawcy prowadzenia prac ziemnych bardzo ostrożnie, w dużej mierze wykonywane są one ręcznie, co wydłuża termin ich zakończenia.

Z uwagi na bardzo małe spadki podłużne na kanalizacji deszczowej ul. Siostrzanej oraz ul. Franciszkańskiej konieczna jest duża dokładność i precyzja posadowienia ostatniej studni na ul. Siostrzanej, aby zapewniła ona sprawny odbiór wód deszczowych z nowej kanalizacji, która powstanie na ul. Franciszkańskiej.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość podczas trwania remontu ulicy Franciszkańskiej. Dokładać będziemy wszelkich starań, aby prace wykonane zostały przede wszystkim starannie i w możliwie jak najkrótszym czasie.
do góry