...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Projekt Early Warning Europe

aktualności gospodarcze >>

Celem projektu Early Warning (EW) jest wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie. Najważniejszym zadaniem EW jest stworzenie systemu, który będzie pomagał firmom z wszystkich sektorów w stawianiu czoła wyzwaniom, zarządzaniu kryzysem oraz wykorzystaniu drugiej szansy w razie niepowodzenia.
W ramach projektu, właściciele firm będą mogli uzyskać dyskretną pomoc oraz konsultacje z innymi, doświadczonymi przedsiębiorcami – mentorami oraz specjalistami w różnych dziedzinach. Ich zaangażowanie oraz wiedza mogą pomóc w znalezieniu rozwiązań dla firm w trudnościach, a tym samym zapobiec ich negatywnym skutkom jak bankructwo czy konieczność zwalniania pracowników.
Wczesna reakcja na pojawiające się trudności oraz przyjęci życzliwej pomocy może naprowadzić przedsiębiorstwo na dobry tor. Każda trudność lub porażka może oznaczać szansę na rozpoczęcie nowego, prężnie rozwijającego się przedsięwzięcia.

Przedsiębiorca w kłopocie
Do projektu Early Warning może zgłosić się każdy przedsiębiorca, którego firma znalazła się w kłopotach lub który zaczyna dostrzegać pierwsze potencjalne trudności. Projekt realizują wspólnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Fundacja Firmy Rodzinne (FFR).
Do projektu przedsiębiorcy mogą się zgłosić bezpośrednio kontaktując się z konsultantem EW lub poprzez formularz dostępny na stronie PARP www.parp.gov.pl/ewe
Kontakt z konsultantem
Konsultant pełni rolę lekarza pierwszego kontaktu, diagnozując przyczynę problemu. Przeprowadza z przedsiębiorcą pogłębiony wywiad na temat sytuacji w firmie. Wspólnie spoglądają na firmę z szerszej perspektywy i identyfikują obszary zagrożenia. Konsultant może udzielić bezpośredniej porady lub pokierować przedsiębiorcę do wykwalifikowanych w odpowiednich dziedzinach osób.
Efektem pracy z Konsultantem może być:

  •  zdiagnozowanie i rozwiązanie problemu,
  • opracowanie wskazówek i skierowanie przedsiębiorcy do doradcy restrukturyzacyjnego,
  •  opracowanie diagnozy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub innym specjalistą.

Fundacja Firmy Rodzinne zaprosiła do projektu doświadczonych przedsiębiorców,
którzy mają w sobie gotowość dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą pro publico
bono, większość z nich sama w przeszłości przeżywała trudności prowadząc własne firmy.
Mentor będzie dla przedsiębiorcy towarzyszem zarówno w kłopotach jak i w
przezwyciężaniu kryzysu oraz w wypracowywaniu potrzebnych zmian, będzie motywował
przedsiębiorcę do działania i towarzyszył mu w tym procesie. Dla mentorów przewidziane
są warsztaty, dzięki którym będą doskonalili umiejętności skutecznego pomagania innym.
Korzyści dla przedsiębiorcy

  • Bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców,
  • Konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami chcącymi dzielić się swoją wiedzą,
  • Dyskretna relacja z konsultantem i mentorem, który przeprowadza przez proces zmian,
  • Zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa,
  • Nowy impuls do działania.

 Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie  https://www.parp.gov.pl/early-warning-formularz lub dzwoniąc pod numer 664 316 709.

 

Edytowano: 05.03.2019 o 11:57

Wstecz

do góry