Program "Rodzina 500 plus"


Program Rodzina 500 plus”
Świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500 plus”

Kiedy?
 

  • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., a świadczenie zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
  • Na ustalenie i wypłatę świadczeń Ośrodki mają w pierwszym okresie 3 miesiące, a nie miesiąc od dniazłożenia wniosku.
  • Dopiero w przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
  • Świadczenia przyznawane będą na okresy roczne od 1 października do 30 września.
  • Pierwszy okres ustalenia świadczenia rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.

Gdzie?


Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w niżej wskazanych punktach MOPS w Świdnicy od 18.03.2016 r., a także w szkołach, przedszkolach i żłobkach od 21 marca 2016 r.

lub wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej MOPS w Świdnicy:

http://mops.swidnica.pl/news/935-program-rodzina-500-wazne-aktualne-informacje/

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać od 01.04.2016 r. w siedzibach Ośrodka:

w miesiącu kwietniu 2016 r.
ul. Wałbrzyska 15 – codziennie od godz. 8:00 do godz. 17:30
ul. Franciszkańska 7 – codziennie od godz. 8:00 do godz. 17:30
ul. Westerplatte 49 – codziennie od godz. 8:00 do godz. 17:30

w miesiącu maju 2016 r.
ul. Wałbrzyska 15 – codziennie od godz. 8:00 do godz. 15:30
ul. Franciszkańska 7 – codziennie od godz. 8:00 do godz. 17:30
ul. Westerplatte 47 – codziennie od godz. 8.00 do godz. 15:30

w miesiącu czerwcu 2016 r.
ul. Wałbrzyska 15 – codziennie od godz. 8:00 do godz. 17:30
ul. Franciszkańska 7 – codziennie od godz. 8:00 do godz. 17:30
ul. Westerplatte 47 – codziennie od godz. 8:00 do godz. 17:30

1 lipca 2016 r. ostatni dzień przyjmowania wniosków
ul. Wałbrzyska 15 – od godz. 8:00 do godz. 18:00
ul. Franciszkańska 7 – od godz. 8:00 do godz. 18:00
ul. Westerplatte 47 – od godz. 8:00 do godz. 18:00

Możliwe jest również składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez:

Lista banków, z którymi zawarto porozumienie:
Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 854-90-54 oraz poprzez e-mail: swiadczenia@mops.swidnica.pl

Załączniki:
 

 
do góry