Polsko-Czeska Gala Przedsiębiorczości


Polsko-Czeska Gala PrzedsiębiorczościW dniu 17.12.2013 r., w godz. 11.00 -16.00 w siedzibie Sudeckie Izby Przemysłowo-Handlowej (Rynek1), odbędzie się Polsko-Czeska Gala Przedsiębiorczości Świdnicki Gryf. 

Spotkanie zorganizowane zostanie w ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013.

Podczas Gali wręczone zostaną statuetki Świdnickiego Gryfa w następujących kategoriach: Wybitna Osobowość Pogranicza i Najlepsza Firma Transgraniczna.


***


Projekt „ Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”

Świdnica rozpoczyna realizację projektu pn. ”Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”. Wartość całego projektu realizowanego po obu stronach granicy wynosi 446 340,00 PLN. Świdnica przeznaczy na realizację projektu 206 324, 00 PLN, z czego 175 375,00 PLN - to dotacja uzyskana ze środków unijnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt zrealizują dwa miasta partnerskie Świdnica i Trutnov. Zakłada on wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umożliwienie przedsiębiorcom min. udziału w targach, wystawach i spotkaniach kooperacyjnych. Istotą projektu będzie nawiązywanie trwałych powiązań pomiędzy samorządami lokalnymi i gospodarczymi, wzmocnienie rangi miejskich przedsięwzięć gospodarczych oraz aktywizacją środowisk biznesowych. 
Ekonomia odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę, dlatego też realizacja projektu poprawiającego warunki współpracy i intensyfikujące kontakty gospodarcze między przedsiębiorcami z Polski i z Czech nabiera szczególnego znaczenia.

Trutnov przyjął w projekcie rolę partnera wiodącego. Zgodnie z założeniami projektu Świdnica w latach 2013-2015 przeprowadzi następujące działania:

  • przygotuje i zorganizuje dwie gale promujące przedsiębiorczość pn.”Świdnickie Gryfy”;
  • przygotuje przewodnik po biznesie zawierający dane firm chętnych do współpracy transgranicznej;
  • zorganizuje spotkanie kooperacyjne polskich i czeskich firm oraz samorządów gospodarczych i terytorialnych;
  • umożliwi świdnickim przedsiębiorcom udział w polsko-czeskiej wystawie produktów regionalnych w Trutnowie i spotkaniach przedsiębiorców w Czechach;
  • będzie prowadziła działania promocyjne i informacyjne dotyczące projektu.

Projekt skierowany będzie głównie do przedsiębiorców i osób działających w biznesie na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, w tym członków izb i stowarzyszeń gospodarczych, przedstawicieli instytucji publicznych ukierunkowanych na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz mieszkańców Świdnicy i Trutnowa.

 

 Polsko-Czeska Gala Przedsiębiorczości

Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013.


do góry