...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

aktualności gospodarcze >>

Posiadanie chronionej prawnie własności przemysłowej to prestiż, renoma, ale i konkretne zyski. Chroniąc swoją własność, przedsiębiorca buduje przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży. Uzyskanie patentu lub praw ochronnych podnosi wartość i wiarygodność firmy.
 

Mikro-, mały i średni przedsiębiorca może otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dofinansowanie może również przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Ponadto, może uzyskać pomoc w ochronie swoich praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Może otrzymać do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www. poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci

Edytowano: 20.03.2018 o 08:55

Wstecz

do góry