Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców


Do połowy kwietnia kilkudziesięciu przedsiębiorców zwróciło się do prezydent Świdnicy z prośbą o udzielenie pomocy z tytułu problemów z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie pandemii. Pisma w tej sprawie wpływają do urzędu każdego dnia. Wszyscy zostali na piśmie poinformowani, że wnioski te zostaną rozpatrzone z należytą starannością.

- Poprosiłam przedsiębiorców o chwilę cierpliwości, gdyż jesteśmy w trakcie opracowywania rozwiązań i przygotowania narzędzi, które w sposób bardziej zdecydowany i bardziej korzystny dla nich pozwolą na udzielanie form pomocy. Dziś zwolnienia, ulgi i odroczenia, jakimi mogę dysponować jako prezydent miasta, nie są przygotowane na czas takiego kryzysu gospodarczego. Chcielibyśmy, aby pomoc dla przedsiębiorców była bardziej efektywna – napisała prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 24 kwietnia przedstawiony zostanie pakiet uchwał – ulg w postaci: odstąpienia od pobierania czynszu lub obniżenia czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica; przedłużenia terminów płatności rat oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Na największą pomoc miasta będą mogli liczyć przedsiębiorcy zmuszeni do całkowitego zaprzestania działalności na mocy rozporządzeń Ministra Zdrowia, ale także ci, który prowadzą działalność handlową, usługową czy przemysłową na terenie Świdnicy, którzy ponieśli straty lub których obroty spadły w sposób drastyczny z powodu pandemii.

- Wstrzymanie się z płatnościami na rzecz miasta, za okres od ogłoszenia stanu epidemicznego do jego odwołania, nie będzie absolutnie skutkowało postępowaniem egzekucyjnym. Mam nadzieję, że pomoc jaką zaoferujemy pozwoli przedsiębiorcom podźwignąć się z bardzo trudnej sytuacji i dalej działać w taki sposób, aby prowadzone przez nich przedsiębiorstwa przetrwały ten trudny okres z zachowaniem jak największej liczby miejsc pracy – dodaje prezydent Świdnicy    

Aktualne informacje odnośnie oferowanych form pomocy oraz procedur ich uzyskania można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy w zakładce „Koronawirus – informacje dla świdniczan” oraz pod numerami telefonów – tel. 74/ 856 29 81, 74/ 856 28 60, 605 762 069 i 502 431 874 w godz. 7:30 do 15:30.

Po przyjęciu uchwał przez Radę Miejską uruchomione zostaną dodatkowe punkty wsparcia przedsiębiorców, w których pracownicy Urzędu Miejskiego doradzać będą zgłaszającym się osobom w zakresie rodzajów możliwej pomocy, czy  pomagać w wypełnieniu stosownych wniosków. Urzędnicy wspierać będą osoby prowadzące działalność tak długo, jak będzie istniała taka potrzeba.


do góry