Oświadczenie dyrektorów szkół podstawowych w sprawie możliwości zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego


Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 4, nr 2, nr 6 i nr 105 oświadczają, że według posiadanej wiedzy na dzień 9 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem w Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 105.

W Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 2 I i II część egzaminu odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast III część egzaminu gimnazjalnego jest zagrożona ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości członków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu, o czym poinformowano kuratorium za pośrednictwem portalu edu.kuratorium-wroclaw.pl.
do góry