Ograniczenia w obsłudze klientów w urzędzie


Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców miasta Świdnicy, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, podjęłam decyzję, że od 16 marca 2020 r. do odwołania w Urzędzie Miejskim w Świdnicy zostają wprowadzone ograniczenia w obsłudze klientów:

  • W urzędzie wprowadza się reglamentację ilości wejść.
  • Wszystkie komórki organizacyjne urzędu będą pracowały od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do 15:30
  • Obsługiwane będą jedynie sprawy pilne. W przypadku konieczności wizyty w urzędzie  należy wcześniej kontaktować się telefonicznie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w celu umówienia się.
  • Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Świdnicy można złożyć elektronicznie. Korespondencja odbierana będzie również przy drzwiach wejściowych do budynku.  
  • Wyjątkiem od powyższych uregulowań jest rejestracja bieżąca zgonów i urodzeń. W tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście.
  • Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy proszę kontaktować się:

- telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856 28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami

- e-mail - um@um.swidnica.pl

- poprzez platformę https://eurzad.um.swidnica.pl/

Zachęcam do skorzystania z proponowanych rozwiązań. Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a klientem.

Kasa Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie nieczynna - płatności można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnica


do góry