Odnowiony dworzec w ramach budowy Centrum Przesiadkowego


Połączenia kolejowe do Wrocławia wznowioneRealizowane od 2010 roku Centrum Przesiadkowe w Świdnicy, to inwestycja współfinansowana ze środków unijnych.15 października 2013r. dokonano końcowego odbioru budynku dworca kolejowego, zrewitalizowanego oraz zmodernizowanego w ramach pierwszej części, I etapu projektu. 22 listopada 2013 r. dworzec przekazany został zarządcy - Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości, który odpowiedzialny będzie za jego eksploatację.

W ramach przebudowy ulicy Dworcowej (etap I, część 2), wykonano prace w zakresie instalacji elektrycznych, a obecnie kontynuowane są roboty drogowe na placu przed budynkiem dworca kolejowego.

Zakończenie prac przy budynku dworca zbiega się ze wznowieniem połączenia kolejowego na trasie Świdnica – Wrocław, które zostanie uruchomione już 15 grudnia 2013 roku.

Posiadająca status operatora wewnętrznego Województwa Dolnośląskiego – Spółka Koleje Dolnośląskie S.A., która będzie obsługiwać przewozy kolejowe w relacji Świdnica – Wrocław oraz Wrocław – Świdnica, planuje rozpocząć realizację zadań przewozowych wykonując po cztery pary połączeń dziennie.

Przewóz podróżnych realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych spalinowych zespołów trakcyjnych, odbywać będzie w oparciu o linię kolejową, przebiegającą przez Jaworzynę Śląską, Żarów i Kąty Wrocławskie. Czas przejazdu ze Świdnicy do stolicy Dolnego Śląska wyniesie około jednej godziny.

W ramach budowy dworca autobusowego (etap II projektu) prowadzone są roboty wykończeniowe poczekalni dworcowej oraz części biurowej. Kontynuowany jest także remont poddasza, klatek schodowych oraz prace w obrębie dachu. Odnawiana jest również elewacja budynku, czemu towarzyszy wymiana stolarki okiennej.

W zakresie zaplanowanych robót drogowych w etapie II, wykonano częściowo elementy remontu ulicy Kolejowej, budowy placu manewrowego oraz miejsc postojowych dla autobusów i samochodów osobowych, a także remontu chodników.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest jesienią przyszłego roku. Budowa Centrum Przesiadkowego wpłynie na polepszenie jakości i wydajności transportu miejskiego i podmiejskiego oraz zintegrowanie różnych form transportu zbiorowego. Umożliwi podróżnym komfortową zmianę środków transportu. Wartość projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy” opiewa na kwotę ponad 21 mln zł, z czego prawie 14 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Połączenia kolejowe do Wrocławia wznowione

 

Centrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w ŚwidnicyCentrum Przesiadkowe w Świdnicy


do góry