Od 1 września dwie świdnickie szkoły podstawowe z nowymi siedzibami


Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli formalną decyzję o zmianie siedziby Szkoły Podstawowej nr 105 i Szkoły Podstawowej nr 4. Pierwsza z nich od 1 września przeniesie się z ul. Folwarcznej do budynku byłego Gimnazjum nr 3 przy ul. Saperów. Z kolei Szkoła Podstawowa nr 4 w całości funkcjonować będzie w budynku przy ul. Marcinkowskiego i z nowym rokiem szkolnym opuści pomieszczenia po dawnym Gimnazjum nr 1 przy ul. Kozara – Słobódzkiego.

- Do czasu całkowitego wygaszenia gimnazjów, aby zapewnić odpowiednie warunki i nie wprowadzać systemu pracy zmianowej, szkoły te funkcjonują w dwóch budynkach. Od nowego roku szkolnego wiemy już, że zmniejszy się ilość klas i nie są potrzebne aż dwa obiekty do wykorzystania przez każdą z tych placówek – mówi Tadeusz Niedzielski, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przypomnijmy, że już w marcu 2017 roku radni podjęli uchwałę dostosowującą sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego – gimnazja włączone zostały do szkół podstawowych. I już wtedy przyjęto założenia, że docelowe siedziby ośmioletnich szkół podstawowych zlokalizowane będą właśnie w budynkach przy ul. Saperów i Marcinkowskiego.

Od 1 września w Szkole Podstawowej nr 105 funkcjonować będzie 25 oddziałów klas od „0” do 8. W obiekcie przy ul. Saperów do dyspozycji będą 33 sale lekcyjne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna oraz zespół boisk do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki wraz z dużym terenem rekreacyjnym.

- Budynkiem przy ul. Folwacznej zainteresowana jest świdnicka prokuratura, z którą od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy związane z jego przejęciem i zagospodarowaniem – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Od 1 września trzydzieści sześć oddziałów klas od „0” do 8 Szkoły Podstawowej nr 4 funkcjonować będzie w jednym obiekcie, który posiada 32 sale lekcyjne, krytą pływalnię, salę gimnastyczną, salę „lustrzaną”, zespół boisk „Orlik” oraz duży teren rekreacyjny.

- W budynku po dawnym gimnazjum przy ul. Kozara – Słobódzkiego odbywać się będą zajęcia prowadzone przez instruktorów Młodzieżowego Domu Kultury, tymczasowo przeniesiona zostanie tam  siedziba biblioteki ze Szkoły Podstawowej nr 2. Swoje miejsce znajdą tam także studenci Społecznej Akademii Nauk. Rozmowy prowadzimy również z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Świdnicy, które zainteresowane jest prowadzeniem w tym miejscu warsztatów terapii zajęciowej – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.   

O zamiarze przekształcenia szkół powiadomieni zostaną rodzice uczniów uczęszczających do tych szkół oraz Dolnośląski Kurator Oświaty, który wydać musi opinię dotyczącą przekształcenia placówek.  

Szoła Podstawowa nr 105 przy ul. Saperów

Szoła Podstawowa nr 105 przy ul. Folwarcznej

Szoła Podstawowa nr 4 przy ul. Marcinkowskiego

Szoła Podstawowa nr 4 przy ul. Kozara-Słobódzkiego
do góry