Ochrona środowiska przez osoby niewidome

10/03/2017, 16:07
Aktualności >>

W Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy są już dostępne specjalne naklejki pozwalające osobom niewidomym i niedowidzącym zidentyfikować pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów. Świdnica dołączyła do programu firmy ENERIS - "Segreguję - nie widzę przeszkód".

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce zamieszkuje ponad 1,8 mln osób niewidomych lub niedowidzącym. Grupa ta stanowi blisko 5% polskiego społeczeństwa oraz wytwarza rocznie ponad 500 tys. ton odpadów. Ludzie niepełnosprawni walczą o zniesienie barier ograniczających ich codzienne funkcjonowanie. Bariery dotyczą wielu obszarów, także ochrony środowiska.
Firma ENERIS Surowce reagując na zasygnalizowanie problemu ze strony niewidomych zapoczątkowała pierwszą tego typu akcję w Europie. Pozwala ona na przezwyciężenie ograniczeń istniejących w obszarze segregacji śmieci. Program "Segreguję - nie widzę przeszkód" funkcjonuje od 3 grudnia 2016 roku, tj. od Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Polega on na udostępnieniu specjalnych naklejek pozwalających oznakować pojemniki na odpady z wykorzystaniem alfabetu  Braille'a. Naklejki opracowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Tekst w alfabecie Braille'a, kontrastowe kolory oraz wypukłe piktogramy umożliwiają osobom z dysfunkcją wzroku na samodzielne przypisanie odpadów do właściwego pojemnika. Naklejki obejmują różne rodzaje odpadów: bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie, odpady zmieszane.
 

    

Zainteresowane osoby zapraszamy do bezpłatnego odbioru naklejek w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, w pokoju 128. Można je również zamówić kontaktując się z Centralnym Biurem Obsługi Klienta ENERIS (adres e-mail: ok@grupa-eneris.pl, numer telefonu: 801 00 38 38).

Zapraszamy także na stronę internetową Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy www.czystaswidnica.pl, gdzie uzyskać można szczegółowe informacje na temat segregacji oraz wywozu odpadów.
 

Wstecz