A
A+
A-

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła w nieruchomości


grafika - zgłoś czym ogrzewasz30 czerwca 2022 roku minął ustawowy termin na złożenie deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mimo to, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje.

Jeżeli jesteś właścicielem bądź zarządcą budynku/lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego i nie złożyłeś deklaracji ww. terminie, należy niezwłocznie i obowiązkowo złożyć ją poprzez stronę http://ceeb.gov.pl logując się przez profil zaufany lub dostarczyć ją w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pok. 317). Brak wypełnienia obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli.

Jeżeli uruchomiłeś nowe źródło ciepła w swojej nieruchomości czas na złożenie deklaracji to:

  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia – nawet jeżeli wcześniej złożyłeś już deklarację,
  • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

 


do góry