...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Nowy Program Sokół - dotacje i pożyczki z NFOŚiGW na innowacyjne technologie środowiskowe

aktualności gospodarcze >>

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w ramach programu Sokół. Przyjmowanie wniosków w czwartym naborze rozpocznie się 3 grudnia 2018 r. Do rozdysponowania jest ponad 2 miliardy złotych.

Więcej informacji na stronie: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1330,dotacje-i-pozyczki-z-nfosigw-na-innowacyjne-technologie-srodowiskowe.html

Edytowano: 21.11.2018 o 14:01

Wstecz

do góry