Nowy komendant Straży Miejskiej w Świdnicy


4 grudnia 2018 roku prezydent Beata Moskal - Słaniewska powołała na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy Marka Fiłonowicza, dotychczasowego dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Marek Fiłonowicz posiada wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa w działaniach administracji publicznej. Ze Strażą Miejską w Świdnicy związany był zawodowo przez 26 lat, pracował na stanowisku strażnika, starszego inspektora kierowania służbą dyżurną oraz kierownika Referatu Prewencji. 

- Dokładnie pamiętam poszczególne etapy funkcjonowania tej formacji, dobre i złe strony jej transformacji. Niemniej jednak zawsze postrzegam ją w kategorii takich instytucji, które są niezbędnymi, by mogło funkcjonować nowoczesne państwo, w którym przestrzegane jest prawo, a obywatel czuje się bezpiecznie. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia w tej i innych kwestiach, ale patrząc wstecz można odnieść wrażenie, że dużo się zmieniło i to na lepsze. Wraz z przedwcześnie zmarłym komendantem św. p. Janem Łętowskim -  wspólnie pracowaliśmy nad tym, by Straż Miejska była przyjazna mieszkańcom i współpracowała ze społecznością lokalną. I to się chyba udało, każdego roku coraz więcej mieszkańców naszego miasta zwraca się do strażników o pomoc i ją otrzymuje – mówi Marek Fiłonowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdnicy.

Główne zadanie, które stawia przed sobą nowy komendant, to dbanie o porządek i bezpieczeństwo w naszym mieście. Straż powinna być bliższa mieszkańcom, a jej działania skuteczne i widoczne. 

- Bardzo ważną rolą Straży Miejskiej są działania prewencyjne i edukacyjne. Pan Marek Fiłonowicz jest osobą, która tak właśnie rozumie misję tej instytucji – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Jednocześnie stanowisko dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy powierzone zostało dotychczasowemu starszemu inspektorowi Straży Miejskiej w Świdnicy – Jackowi Budziszewskiemu.
do góry