...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Nowa edycja Polskich Mostów Technologicznych

aktualności gospodarcze >>

Działania ma na celu ekspansję zagraniczną na rynki Australii, Izraela oraz Indii.
Wsparcie udzielane w ramach programu może być przeznaczone np. na:
– eksperckie usługi doradcze, np. marketingowe lub prawne, niezbędne do wypracowania strategii ekspansji produktu, usługi czy technologii na wybrany rynek zagraniczny;
– skorzystanie z przestrzeni Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH PAIH).
Organizatorem programu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Program składa się z następujących komponentów:
1. Etap krajowy – w ramach tego etapu wnioskodawcy biorą udział w 3-dniowym seminarium, podczas którego przygotowują wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny.
2. Konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowanie finalnej strategii.
3. Etap zagraniczny, podczas którego organizowane są wyjazdy do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH i rozpoczyna się wdrażanie strategii ekspansji na rynku docelowym.

Nabór wniosków 27 marca 2019
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 200.000 zł, 100%.

Wniosek mogą składać: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
– posiadają produkty, usługi lub technologię o wysokim potencjale do internacjonalizacji,
– prowadzą działalność wpisującą się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).

Więcej informacji tutaj:

https://www.startup.pfr.pl/pl/program/polskie-mosty-technologiczne/

https://soe.paih.gov.pl/

Edytowano: 07.03.2019 o 14:16

Wstecz

do góry