Nowa dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


W czwartek, 6 grudnia 2018 roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska powołała na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy Małgorzatę Synowiec, dotychczasową inspektor tego wydziału. Poprzednia dyrektor, Elżbieta Smoter, która nabyła już praw emerytalnych, nadal będzie pracować w urzędzie, służąc na początku wsparciem i pomocą merytoryczną swojej następczyni.

Małgorzata Synowiec posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim oraz gospodarkę nieruchomościami – wycenę i utrzymanie na Politechnice Wrocławskiej. Z Urzędem Miejskim w Świdnicy związana jest zawodowo od 14 lat, pracowała na stanowisku podinspektora w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej oraz podinspektora, a następnie inspektora w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami.

- Dziękuję za dotychczasową pracę pani Elżbiecie Smoter, a nowej dyrektor serdecznie gratuluję. Pani Małgorzata Synowiec swoją pracę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Miejskim w Świdnicy i przez ten czas potwierdziła swoje wysokie kwalifikacje. Jestem przekonana, że doskonale sprawdzi się na kierowniczym stanowisku z korzyścią dla miasta - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.   
do góry