Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


1 kwietnia w Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzania spisu:

Metoda obowiązkowa:

  • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej GUS ( spis.gov.pl). W ramach tej metody respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy w Biurze Obsługi Kancelaryjnej w pok. 1B (parter) w godzinach od 8.00 do 11.00. Kontakt telefoniczny pod numerem: (74) 856-28-00.

Metody uzupełniające:

  • wywiad telefoniczny – wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego,
  • wywiad bezpośredni – przeprowadzany przez rachmistrza spisowego. Rachmistrz spisowy rejestruje odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Od 4 maja 2021 roku pracę rozpoczną rachmistrzowie spisowi. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania, w związku z czym rachmistrzowie będą dokonywać spisu telefonicznie.  Tożsamość rachmistrza można zweryfikować pod numerami telefonów: (22) 279-99-99 (infolinia GUS) oraz (74) 856-28-20, (74) 856-28-84 (Gminne Biuro Spisowe).

Aktualne informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są dostępne na stronie spis.gov.pl.

Spis realizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny, na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. 


do góry