Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świdnicy


W poniedziałek, 13 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się nadzwyczajna XLVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przyczyną dokonania ww. zmiany jest usunięcie błędu pisarskiego w załączniku do uchwały, polegającego na zdublowaniu trzech ulic w dwóch okręgach wyborczych.
do góry