...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Nabór wniosków do w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

aktualności gospodarcze >>

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków do w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20, działania 2.4 - Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego
Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu.
Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia:
– e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych),
– e-uczenia się,
– e- włączenia społecznego,
– e-kultury,
– e-zdrowia.
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 84,63%, Wkład własny: 15,37%.
Czas trwania projektu: 24 miesiące.
Wnioski mogą składać:
1. Jednostki naukowe (w znaczeniu określonym przez ustawę z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki – według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87).
2. Uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych.
3. Organizacje pozarządowe.
4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.
Wsparcie można uzyskać na:
1. Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną.
2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.
Utworzone w ramach projektów aplikacje mają umożliwiać ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.
Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.
Termin składania wniosków:  31 marca 2020
Więcej informacji: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor

Edytowano: 02.03.2020 o 09:35

Wstecz

do góry