Nabór do świdnickich miejskich żłobków


W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniają się zasady naboru dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Żłobka Miejskiego nr 2.

Kartę zgłoszeniową należy pobrać ze strony internetowej: http://www.zlobeknr1.com.pl/ (Żłobek Miejski nr 1) lub http://www.zlobek2.nazwa.pl/   (Żłobek Miejski nr 2). Wypełniony wniosek (oprócz informacji o stanie zdrowia, pkt V) trzeba zeskanować i odesłać na adres mailowy żłobka: zlobek11@wp.pl (Żłobek Miejski nr 1) lub zlobek_nr2@wp.pl (Żłobek Miejski nr 2) przez ePUAP, tradycyjną pocztą, lub wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 1” lub „Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 2”

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1

ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W ŚWIDNICY NA ROK 2020/2021

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek wraz z dokumentami ze strony żłobka: www.zlobeknr1.com.pl

Zwrot wypełnionych wniosków

od 15 kwietnia 2020 roku od godz. 8.00

do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00

do 15.05.2020 do godz. 14.00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne

wg przyjętych zasad

21-22 maja 2020 roku

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka, na tablicy ogłoszeń

29 maja 2020 roku, godz. 09.00

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych podpisują umowę korzystania z usług żłobka

w Żłobku Miejskim nr 1

ul. M. Kozara-Słobódzkiego 26

do 30 czerwca 2020 roku

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych podpisują umowę korzystania z usług żłobka

w Żłobku Miejskim nr 2

ul. Galla Anonima 5

od 17 czerwca 2020 roku, od godz. 8.00

do 19 czerwca 2020 roku do godz. 14.00.

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Żłobek Miejski nr 1 - Agnieszka Ćwiertnia, tel. 509307866, 74 640 99 03, zlobek11@wp.pl

Żłobek Miejski nr 2 - Beata Łopatowska, tel. 697 743 412, zlobek_nr2@wp.pl.


do góry