...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Nabór do Programu POIR, podziałania 2.3.3 "Bony na innowacje dla MŚP": etap 1 usługowy

aktualności gospodarcze >>

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do Programu POIR, podziałania 2.3.3 "Bony na innowacje dla MŚP": etap 1 usługowy – Dostępność Plus. Dotacje na zakup usług B+R. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie dotyczące zakupu od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanej na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).
Cel: sfinansowanie zakupu dla usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.
Rodzaj wsparcia: dotacja/ refundacja
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 340.000 zł, 85%.
O wsparcie mogą ubiegać się: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Wsparcie na: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanej na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).
Termin składania wniosków: 22 września 2019, 28 listopada 2018
Więcej informacji: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty
Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60.000 – 400.000 zł.

Edytowano: 21.08.2019 o 14:16

Wstecz

do góry