Możliwość dołączenia do projektu TRANS3Net !!!

aktualności gospodarcze >>

Zachęcamy do dołączenia do nowo tworzonej przez samorząd województwa dolnośląskiego sieci współpracy powstałej w ramach projektu TRANS3Net.

Od 1 lipca 2016 r. Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wspólnie z partnerami z Dolnego Śląska, Kraju Usteckiego i Saksonii wdraża projekt  TRANS3Net. Głównym celem projektu jest wypracowanie wspólnego i ponadnarodowego systemu innowacji w obszarze przygranicznym Polski, Czech i Niemiec. Jednym z kluczowych działań partnerstwa jest związanie ponadnarodowej sieci promotorów transferu technologii, usystematyzowanej w „Strategii dla ponadnarodowej sieci promotorów transferu technologii”. Zgodnie z założeniami dokumentu, promotorzy transferu, afiliowani przy instytucjach z obszaru nauki, biznesu i administracji publicznej, mają wspólnie inicjować i wdrażać nowe projekty z zakresu badań, rozwoju i innowacji.

W ramach projektu współpracują instytucje samorządowe, uczelnie, agencje rozwoju i izby handlowe z trzech krajów. Liderem projektu jest Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Stworzona w ramach projektu Mapa promotorów tranferu, obejmująca parki technologiczne, uniwersytety, instytucje badawcze, firmy i inne instytucje publiczne, ma umożliwiać kontakty i inicjować nowe projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorstw i współpracy z nauką.

Aby stać się częścią sieci promotorów tranferu  należy zapoznać się ze stroną internetową http://project.trans3net.eu i zgłosić swoje uczestnictwo za pomocą rejestracji on-line (quick form), która znajduje się pod adresem: http://141.76.19.93/map/registration/ .

Edytowano: 31.01.2019 o 11:57

Wstecz

do góry