Lobbują o niższe ceny biletów


Od 1 lipca tego roku pasażerowie za przejazd ze Świdnicy szynobusem do stolicy Dolnego Śląska płacą pełną stawkę, czyli 13,50 zł. Do końca czerwca było to tylko 8 zł. Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska zwróciła się z apelem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, w sprawie przywrócenia okresu promocyjnego dla cen biletów kolejowych na trasie Świdnica-Wrocław.

Bezpośrednie połączenie kolejowe Świdnicy z Wrocławiem wróciło do rozkładu po 13 latach. Zostało ponownie uruchomione w grudniu 2013 roku. Od tego czasu nowoczesne i wygodne szynobusy dowożą pasażerów do stolicy Dolnego Śląska. Średnio jest ich blisko 13000 miesięcznie. Na tak dużą popularność tego środka transportu miała wpływ promocyjna cena biletów, która obowiązywała do 1 lipca tego roku. Po jej zakończeniu pasażerowie za przejazd uiszczają pełną stawkę. Odpłatność za bilet miesięczny wzrosła z 180 zł do 269 zł. Tymczasem cena biletu na przejazd busem wynosi 8,50 zł. Wzbudziło to niepokój części mieszkańców, którzy zwrócili się do Prezydent Miast Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej z prośbą o interwencje.

Od kilku dni docierają do mnie sygnały od mieszkańców Świdnicy korzystających z połączenia kolejowego miedzy Świdnicą a Wrocławiem, którzy zaniepokojeni są wzrostem opłat za przejazd. W związku z tym wystosowałam do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego oraz do zarządu Kolei Dolnośląskich pismo w którym apeluję o ponowne rozważenie przywrócenia cen promocyjnych na tej trasie – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

W piśmie tym prezydent Świdnicy zwraca uwagę na to, że w dużej mierze z połączenia kolejowego z Wrocławiem korzystają uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz osoby dojeżdżające do pracy. Wyraża również swoje obawy co do skutków, jakie mogą wystąpić w przypadku braku promocyjnych opłat na bilety.

Spowodować może spadek liczby pasażerów, korzystających z usług Kolei Dolnośląskich. Przyczyni się to również do zwiększenia wykluczenia transportowego do stolicy naszego województwa ze Świdnicy i okolic. Zmniejszy to jednocześnie bezpieczeństwo podróżnych oraz zwiększy obciążenie w ruchu kołowym na bardzo niebezpiecznej drodze krajowej nr 35 – pisze w swoim liście do marszałka, prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

W sumie pasażerowie ze Świdnicy mają do dyspozycji 6 bezpośrednich kursów do Wrocławia i z powrotem.

 


do góry