Lista rekomendacji dla organizacji pozarządowych


W obliczu trudnej sytuacji, związanej z pandemią Covid-19, w odpowiedzi na pytania i postulaty organizacji pozarządowych, informujemy, że Urząd Miejski i jego komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zleconych zadań publicznych są do Państwa dyspozycji - zarówno telefonicznie, jak i elektronicznie (poczta e-mail). Rozumiejąc niepewność, jaka towarzyszy realizacji zadań powierzonych organizacjom przez Gminę Miasto Świdnica, na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania oraz nurtujące Państwa wątpliwości. Szeroki i różnorodny zakres realizowanych zadań publicznych przez NGO powoduje, że brak jest możliwości jednoznacznego sformułowania ogólnych wytycznych dotyczących wszelkich umów. Niemniej jednak, zalecamy respektowanie zasad wyszczególnionych poniżej.

Lista rekomendacji dla NGO:

  1. Zaleca się wstrzymanie z wydatkowaniem środków w ramach otrzymanej dotacji, jeżeli istnieje zagrożenie realizacji zadania publicznego albo jeżeli jego realizacja z powodu zaistnienia stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemicznego została odroczona, a wydatki w chwili obecnej nie są absolutnie konieczne.
  2. Wszelkie zmiany w realizowanych zadaniach (terminy, zakres) następować mogą w drodze aneksowania zwartych umów.
  3. Jeżeli organizacja otrzymała już dotację na realizację zadania publicznego i nie planuje przesunąć terminu jego realizacji albo nie może tego uczynić, może wystąpić do Prezydent Miasta z wnioskiem o rozwiązanie umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidzianych zmian okoliczności, uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego, do których należą ograniczenia wprowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemicznego.

Jesteśmy gotowi do konsultacji w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w umowach dotacyjnych związanych z harmonogramami, kosztorysami oraz rezultatami do osiągnięcia. Wszystkie wysłane przez Państwa wiadomości, prośby dotyczące zmian w zawartych umowach na bieżąco przekazywane są do odpowiednich jednostek merytorycznych. Każdy przypadek dotyczący zleconego zadania publicznego, rozpatrywany będzie indywidualnie. Zróżnicowanie zadań powoduje, że w każdym z przypadków analizowane będą dokumenty: ogłoszenie konkursowe, oferta i umowa. Dopiero po ich przeglądzie możemy odpowiadać na pytania szczegółowe.          

Referat Organizacji Pozarządowych

tel. 74/646 29 02, 602 783 720

m.oknianska@um.swidnica.pl

k.halak@um.swidnica.pl

p.piotrowska@um.swidnica.pl


do góry