Strona geoportalu - moduł turystyczny


Kurs pilota wycieczek. Zostań "ambasadorem" Świdnicy i regionu.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, a także wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi przewodnickie dla grup turystów odwiedzających Świdnicę, Referat Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy we współpracy z Dolnośląską Izbą Turystyki zaprasza mieszkańców interesujących się turystyką na dofinansowany jesienny weekendowy kurs na pilota wycieczek.
UWAGA! NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ NA KURS! LISTA CHĘTNYCH JEST JUŻ ZAMKNIĘTA!

Celem kursu jest wykreowanie lokalnych kadr obsługi krajowego i zagranicznego przyjazdowego ruchu turystycznego, które staną się ambasadorami miasta i regionu. W jego trakcie uczestnik nauczy się oprowadzania grup turystycznych, pozna zasady opieki nad grupą turystyczną, zasady bezpieczeństwa, zgłębi wiedzę w zakresie pilotażu i krajoznawstwa.

- Kurs skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Świdnicy, powiatu świdnickiego. Mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe z wykształceniem co najmniej średnim oraz uczniowie ostatnich klas szkół średnich, którzy w dynamicznie rosnącym w naszm regionie ruchu turystycznym widzą szanse na swój zawodowy rozwój. Zajęcia obejmą wykłady m.in. z zakresu: pilotażu, przewodnictwa miejskiego, krajoznawstwa, historii regionu, topografii turystycznej miasta i dawnego Księstwa Świdnicko – Jaworskiego, obiektów kultury, sportu i infrastruktury turystycznej, a także terenowe ćwiczenie autokarowe. Uczestnicy kursu otrzymają po ukończeniu szkolenia zaświadczenie oraz certyfikat, będą, więc mieli licencję na realizację tych usług, co w czasach deregulacji zawodu pilota i przewodnika, będzie świadczyło o ich profesjonalizmie na rynku – zapowiada Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki.

Szkolenie  przeprowadzą wykładowcy z Centrum Doskonalenia Kadr B.P. „Oświata Wrocław" posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń  kadr turystycznych.

Kurs rozpoczyna się 13 października i zakończy się 24 listopada br. Zajęcia będą odbywały się w weekendy w Świdnicy (w godz. 9.00-17.00), w budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Długiej 33. Ilość miejsc na kursie jest ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy. Spotkania kursowe dla uczestników zaplanowano w następujących terminach:

13 - 14.10.2018 - 2 x 8h - zajęcia teoretyczne

27 - 28.10.2018 - 2 x 8h - zajęcia teoretyczne

03 - 04.11.2018 - 2 x 8h - zajęcia terenowe piesze

10.11.2018 – 1 x 8h – zajęcia terenowe piesze

17-18.11.2018 - 2 x 8h - zajęcia teoretyczne

24.11.2018 - 1 x 10h - terenowe ćwiczenie autokarowe

 

Zapisy:

Aby wziąć udział w kursie, należy w terminie do 08.10.2018r przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres turystyka@um.swidnica.pl podając: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail,  i dopisek „kurs na pilota” a następnie oczekiwać na potwierdzenie zgłoszenia. Informacji dotyczących kursu udziela pracownik Referatu Turystyki UM Świdnica – pan Andrzej Deska, tel. 74/8562-910 w godzinach 8:00 – 16:00.

Koszt uczestnictwa w kursie:

Dla mieszkańców Świdnicy i powiatu świdnickiego 0,00 zł. Pozostali uczestnicy ponoszą koszt w wysokości 300,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
do góry