Konkurs ze środków FIO


Konkurs ze środków FIO

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ze środków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO 2015). 

Do udziału w otwartym konkursie ofert zaproszone zostały m.in. organizacje pozarządowe związki stowarzyszeń, fundacje, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: „ Aktywne społeczeństwo”; „Aktywni obywatele”; „Silne organizacje pozarządowe”.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 zł.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

  • dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł
  • dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł

Termin składania ofert: od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

 


do góry