...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Konkurs na mikroprzedsiębiorcę roku!

aktualności gospodarcze >>

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas, w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad
2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach: 1-31 marca 2018 roku na stronie konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

Nagroda główna - 40 000 zł

Kategorie konkursowe

  • Mikroprzedsiębiorca - kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
  • Senior - kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
  • Progres - kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku
  • Start - kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
  • Młody Biznes - kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

Pełny regulamin konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

Kontakt dla uczestników
kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

Edytowano: 13.03.2018 o 12:32

Wstecz

do góry